dieren-hoeveslagerij

Van akkerbouw bedrijf naar Hoeve slagerij

koe met klafDe boerderij is sinds begin jaren twintig van de vorige eeuw in het bezit van de familie Mabesoone.
Wij zijn de derde generatie Mabesoones die aan Jokweg 1 te Aardenburg wonen. Ons bedrijf is een gemengd bedrijf. Dat wil zeggen dat we ons bestaan halen uit zowel de akkerbouw als uit de veeteelt.

geschiedenis hoeveslagerijHalverwege de jaren tachtig zijn we ons naast de akkerbouw gaan specialiseren in de vleesveehouderij. We zijn op dat moment begonnen met het afmesten van vleesstieren.
Dit gaf aanleiding om een deel van het akkerland te gaan gebruiken voor het telen van voedergewassen.

Eind jaren negentig van de vorige eeuw gingen de rundvleesprijzen drastisch omlaag. Om onszelf in deze markt een eigen gezicht te kunnen geven, hebben we de keuze gemaakt om zoogkoeien te houden.
In 2012 zijn we actief begonnen het vlees van de dieren in eigen streek te verkopen.